Szkolenie sekcji pływackiej oraz sekcji koszykówki realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków m.st. Warszawy 

Trening grupy 1996-1998