Zawodnicy

Klasa I sportowa - SP 303, trener Piotr Wysocki

Klasa II sportowa - SP 303, trenerzy Mirosław Małkiewicz, Piotr Wysocki

Klasa III sportowa - SP 303, trener Maciej Skorulski

Klasa IV sportowa - SP303, trener Maciej Skorulski

Klasa V sportowa - SP 303, trener Marcin Pietrych

Klasa VI sportowa - SP 303, trener Marcin Pietrych

Klasa VII sportowa - SP 303, trener Marcin Grzejda

Klasa VIII sportowa - SP 303, trener Mirosław Małkiewicz

LO, trener Marcin Grzejda, Mirosław Małkiewicz