Szkolenie sekcji pływackiej oraz sekcji koszykówki realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków m.st. Warszawy 

„Sportowa Edukacja Europejczyków”

międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu

Młodzież w Działaniu

Przedpołudnie ostatniego wspólnie spędzonego dnia przetańczyliśmy – trenerka tańca z naszej szkoły, Pani Magdalena Koszela, wprowadziła nas w tajniki zumby, tym razem „na lądzie”, a jej uczennice z klasy 1c i 2c zaprezentowały przygotowany przez siebie układ. Radości było, co nie miara! W czasie przerwy rozmawialiśmy z naszymi gośćmi na temat tego, jak postrzegają Polskę i spędzony w niej czas – jak się okazało, przypadł im do gustu między innymi styl życia Polaków, nasze tradycje i kuchnia. Po obiedzie udaliśmy się na shopping, jako że nasi goście mieli potrzebę zakupienia jeszcze drobnych pamiątek. Krótko po godzinie 19 rozpoczęła się dyskoteka połączona z pokazem zdjęć. Na zakończenie, któremu towarzyszyły łzy i zapewnienia o utrzymaniu ze sobą kontaktu drogą elektroniczną, każdy z uczestników projektu otrzymał pamiątkową koszulkę.

 

Serdecznie dziękujemy Panom Dyrektorom, liderce grupy polskiej Pani Marcie Fihel, Pani Izabeli Zawadzkiej i Pani Monice Nowakowskiej – współorganizatorkom wieczorku polskiego, Panu Tomaszowi Iwańskiemu, trenerom prowadzącym z nami zajęcia sportowe oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu!

The first hours of the last day of the exchange we spent dancing with a teacher of our school, Ms Magdalena Koszela and students of her dance classes. We had a lot of fun! During the break we talked to our guests about their experiences connected with Poland - they said that they liked the Polish lifestyle and kitchen. After lunch we did some shopping and at 7 p.m. we started the final party connected with showing photos from the whole exchange. In the sad moment of saying goodbye, every participant of the project received a gift - a t-shirt with the G92 logo. Our school was presented a box of sweets from the Belgian group and Romanian people gave us their special national drink. I'd like to say THANK YOU to Mr. Headmaster, Ms Marta Fihel – the leader of the Polish group, Mr. Tomasz Iwański, Ms Izabela Zawadzka and Ms Monika Nowakowska, who took care of the Polish night, the P.E. teachers and everybody connected with the project "Youth in action"!