Zawodnicy

Klasa I sportowa - SP 303, trener Piotr Wysocki

Klasa II sportowa - SP 303, trenerzy Maciej Skorulski, Kamil Mitura

Klasa III sportowa - SP 303, trener Piotr Wysocki

Klasa IV sportowa - SP303, trener Mirosław Małkiewicz

Klasa V sportowa - SP 303, trener Mirosław Małkiewicz

Klasa VI sportowa - SP 303, trenerzy Maciej Skorulski, Kalina Gralewska

Klasa VII sportowa - SP 303, trener Kamil Mitura

Klasa VII sportowa - SP 303, trener Marcin Pietrych

Klasa VIII sportowa - SP 303, trener Marcin Pietrych

LO, trener Mirosław Małkiewicz